İnsan Kaynakları Politikası

Misyon:

Global yetkinliklere sahip, güncel teknolojilere ve dijital uygulamalara hakim, motivasyonu yüksek ekipler kurarak, kurumsallığı ve sürekli gelişimi canlı tutmak

 

Vizyon:

Çalışan bağlılığı yüksek ve tercih edilen bir şirket olmak

 

Stratejiler:

• Dış kaynakları etkin şekilde kullanmak
• Yönetsel sistemlerde en güncel teknolojileri kullanmak
• Objektif performans ve yetkinlik değerlendirme sistemlerini kullanmak
• Çalışanların motivasyonuna yönelik sosyal ortamı sağlamak
• Öngörülebilir bir şirket olmayı sağlamak
• İş süreçlerini sistematik olarak sürekli geliştirmek
• Çalışanların fikirlerini rahatça ifade edebildikleri hoşgörülü bir ortam oluşturmak

 

Politikalar:

• Akademi Yıldız bünyesinde, çalışanlarımızın gelişimine dönük eğitim faaliyetleri yapmak
• Kişisel ve mesleki yetkinlikleri geliştirmek üzere eğitim desteği sağlamak
• Mesleki gelişim için seminer, konferans ve fuarları katılımı desteklemek
• Gerekli alanlarda danışmanlık desteği almak
• Performans yönetim sistemleri kurmak ve yönetmek
• Kariyer planlaması yapmak
• Öneri ve ödüllendirme sistemleri kurmak ve yönetmek
• Sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlik planları yapmak